bk
centre
escola
menu dansa
complementaries
grau professional
formacio continuada
editorial
copyright2010
dansa
  • Ballet-Dansa Clàssica
  • Acrobàtica
  • Hip-Hop/Funky
  • Contemporània
  • Balls de Saló
  • Dansa Espanyola

*Actualment no impartim dansa. Si hi estàs interessat truca a El Musical i et posarem en una llista d'espera. Gràcies!

(3 Nivells)

El curs està dirigit a nens i nenes a partir de 5 anys d’edat. A les classes treballem la tècnica del ballet utilitzant els diferents nivells de dificultat de la Royal Ballet Academy.

Cada sessió té un moment d’escalfament i estirament muscular, tècnica al centre (i a la barra a partir de 7 anys), desplaçaments espaials, coreografia, dansa lliure i relaxació.

Els exercicis d’improvisació guiada i de dansa lliure són un moment especialment important. En efecte, més enllà del seu valor lúdic, necessari després de la concentració requerida en els exercicis de tècnica, aquest tipus d’exercicis tenen objectius concrets com l’estimulació de la creativitat i de la fantasia de cada alumne, el descobriment de noves possibilitats d’expressió del seu cos, el desenvolupament d’un estil de moviment personal i la integració en aquest dels elements tècnics del ballet.

La música ens acompanya en cada moment de la classe: aprendre a interpretar-la i a gaudir tant del moviment lliure com del moviment estructurat són dos objectius bàsics del curs. Moments individuals i grupals s’alternen durant tot el temps estimulant als nens pel que fa al respecte del treball d’un mateix i dels companys, a l’observació i l’escolta ; i també perquè desenvolupin un esperit grupal com ha de passar en un veritable grup de dansa.

*Actualment no impartim dansa. Si hi estàs interessat truca a El Musical i et posarem en una llista d'espera. Gràcies!

Dansa Acrobàtica

El curs està dirigit a nens i nenes a partir dels 7 anys d’edat.

A les classes treballem a partir de la tècnica de la dansa contemporània i en especial el “release”. Primerament ens exercitem al terra per facilitar la consciència corporal i l’arrelament. Així ens preparem per traslladar els mateixos conceptes de moviment a la posició vertical i per poder passar d’un nivell a l’altre amb familiaritat, rapidesa i habilitat.

Els objectius del curs són:

  • Enfortir el centre corporal i l’experiència conscient de la relació entre centre i perifèria.
  • Descobrir les potencialitats de les espirals que podem produir en el nostre cos
  • Sorprendre’ns i divertir-nos amb elements més acrobàtics com les invertides, rodes, tombarelles, els salts, les lliscades i les rodades.
  • Experimentar i optimitzar les possibilitats anatòmiques i energètiques del nostre cos per arribar a un moviment més orgànic i fluid.

La improvisació pautada és un moment important en cada classe: a través del moviment lliure pautat (ja sigui individual, en parelles o en grup) volem estimular l’alumne a que descobreixi jugant les potencialitats del seu cos, desenvolupi un estil de moviment propi al qual pugui integrar els elements tècnics estudiats, millorar l’expressió, la creativitat i la fantasia i, on a més, es reforci l’escolta d’un mateix i de l’altre així com també l’atenció a elements de la dansa com el tempo, l’espai i el ritme.

*Actualment no impartim dansa. Si hi estàs interessat truca a El Musical i et posarem en una llista d'espera. Gràcies!

Hip-Hop / Funky per Joves

Treballarem exercicis d'estiraments i flexibilitat adaptats a diferents ritmes, exercicis per tonificar i corregir hàbits posturals, la flexibilitat i la coordinació tot creant petites coreografies amb músiques urbanes.

Dansa Contemporània per Adults
Balls de Saló per Adults

Dansa Espanyola

Treballarem amb la postura corporal, la coordinació i l'agilitat. S'ensenyaran passos de dansa clàssica espanyola i sevillanes. Practicarem els girs, el ritme i el moviment de braços. Aprendrem a utilitzar les castanyoles i a fer el "zapateado".