bk
centre
escola
musica
dansa
complementaries
grau professional
formacio continuada
editorial
copyright2010
iniciació
 • Guia Estudiant
 • 0-1 anys
 • 1-2 anys
 • 3-4 anys
 • 5-6 anys

Guia Estudiant Escola de Música

- Calendari Acadèmic 2022-2023
- Demana el carnet d'Estudiant El Musical
- Col·lectives de piano Nivell Elemental
- Inscripció orquestra Infantil
- Inscripció Cor infantil
- Jam Sessions un cop al mes - Vine!
- Apunta't a La Banda! Abans de les Jam sessions!
- Aula oberta amb Paulina Dumanaite
- Curs Bossuat/Subirà violins/violoncels Suzuki

- INFORMACIÓ I MATRÍCULES ALUMNES ACTUALS
- INFORMACIÓ I MATRÍCULES NOUS ALUMNES

TALLER DE MUSICOTERÀPIA PER A EMBARASSADES:
música abans de néixer

Taller dirigit a futures mares i parelles que vulguin mitjançant la música, enfortir el vincle i la comunicació amb el futur nadó durant l’embaràs.

Classes practiques on es fa un treball especific basat en exercicis de veu, relaxació i moviment.

TALLER DE MÚSICA PER A NADONS:
taller per nadons a partir de 4 mesos fins que caminen

Proposta per iniciar als més petits en el món sonor i musical de la mà dels seus pares i/o mares.

Aquestes sessions, estan pensades per a nadons des dels 4 mesos fins que caminen i pretenen gaudir de la música en família. Són tallers de descoberta del cos i la veu a través de la música, el joc i l’experimentació i, potencien la comunicació afectiva entre pares i fills.

PROGRAMA BRESSOL: Programa pensat per a nens i nenes d'1 i 2 anys (P1 i P2)

Consta d'una sessió setmanal de 45 minuts on nens, pares/mares i mestra comparteixen el gust per a fer música en un moment en què els infants són especialment receptius a aquest llenguatge.

Fer música afavoreix el creixement harmònic i equilibrat dels infants. Ajuda al desenvolupament motriu i del llenguatge i promou la participació de les famílies en l'educació dels seus fills. També ajuda a integrar l'infant a la cultura del país on viu, ja que utilitza bàsicament elements musicals propis de la nostra cultura i tradició i fomenta la convivència entre ésser humans, compartint el plaer de fer música conjuntament en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat.

Cos i veu

Programa pensat per a nens i nenes de 3 i 4 anys (P3 i P4)

A través de la música, la dansa, la imaginació i sempre a partir del joc, es van treballant capacitats bàsiques com són la concentració i la percepció sonora, la memòria rítmica, melòdica, la projecció de la veu i el desenvolupament motriu i verbal i la posició corporal.

En aquesta edat hi ha un despertar motriu molt gran que descobrirem a partir dels sons, la imaginació, el cos i l'orientació a l'espai.

També descobrirem el plaer que suposa cantar i tocar junts. El plaer d'inventar una història a partir d'una música o moure's segons suggereixen els diferents ritmes i melodies. També aprenen les pautes bàsiques de comportament per a poder fer classe i gaudir de la música conjuntament. La importància d'escoltar i escoltar-se (so - silenci), el parar i engegar, actuar en grup o com a solista...

A través de la cançó, dels sons i la percussió, de la imaginació i del moviment, aniran assolint de manera sensorial aspectes bàsics que els ajudaran en el seu desenvolupament integral.

Instrument Suzuki (violí-violoncel-piano)

El Mètode Suzuki:
Seguint amb la convicció de la importància de fer música des de molts petits, El Musical dóna molta importància a l'ensenyament de l'instrument per a nens/es a partir dels tres anys segons el mètode ideat pel violinista japonès Shinichi Suzuki.

Shinichi Suzuki era violinista, educador, filòsof i filantrop. Va néixer al 1898, va estudiar el violí a Japó i després, durant els anys 20, va anar a Alemanya on va ampliar la seva carrera professional. Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, el Dr. Suzuki va dedicar la vida al desenvolupament del mètode anomenat Educació del Talent. Va basar aquest mètode en la creença que "L'habilitat musical no és un talent innat sinó que és una habilitat que es pot desenvolupar". Cada nen pot desenvolupar habilitats musicals si se li ensenya correctament. El potencial de l'alumne és infinit.

La fita del Dr. Suzuki era educar éssers humans amables i ajudar a desenvolupar el caràcter de cada nen a través de l'estudi de la música.

La Metodologia:
Fa més de 40 anys, Suzuki es va adonar de les implicacions del fet que els nens a tot el món aprenguin a parlar la seva llengua materna amb facilitat. Va començar a aplicar els principis d'adquisició de la llengua a l'aprenentatge de la música, i va anomenar el seu mètode: l'enfoc de la llengua materna. Les idees de la responsabilitat dels pares, la repetició constant, l'encoratjament afectuós... són algunes característiques especials del mètode Suzuki.

La participació dels pares/mares:
Com quan els nens aprenen a parlar, els pares participen en l'aprenentatge musical del seu fill. Assisteixen a les classes amb el nen i fan de “professors de casa” durant la setmana. És per això que les primeres sessions estan destinades a instruir pares/mares amb la finalitat de poder ensenyar millor a casa el que el professor indiqui a l'alumne. Els pares treballen amb el professor per crear un ambient d'estudi agradable.

Inici primerenc:
Els primers anys de vida són decisius pel desenvolupament dels processos mentals i la coordinació muscular. S'ha de començar a escoltar música al néixer: l'edat òptima per a començar a fer instrument suzuki és els 3 anys, tot i que la filosofia del mètode es pot aplicar a totes les edats i disciplines.

Escoltar:
Els nens aprenen paraules després d'haver-les escoltat moltes vegades. Escoltar música cada dia és important, particularment les peces del repertori Suzuki per tal que el nen les conegui immediatament quan les hagin de tocar.

La repetició:
Utilitzar el mètode de la repetició constant és imprescindible per aprendre a tocar l'instrument. Quan els nens han après una paraula o una peça de música nova l'afegeixen al seu vocabulari o repertori i, a poc a poc, l'utilitzen d'una manera nova i encara més sofisticada.

Encoratjament:
Tal i com es fa amb el llenguatge, els esforços dels nens per aprendre a tocar un instrument s'han de viure amb elogis i un encoratjament sincer. Cada nen aprèn amb el seu propi ritme, amb passos petits per poder dominar cada nou pas. També s'encoratja als nens a recolzar els esforços dels seus companys per fomentar una actitud de generositat i cooperació en grup.

L'aprenentatge amb altres nens:
A més de les classes particulars individuals, els nens participen en classes de grup regularment i així aprenen i es motiven conjuntament.

El repertori progressiu:
Els nens no fan exercicis per aprendre a parlar sinó que utilitzen el llenguatge per al seu propòsit natural de comunicació i expressió. De la mateixa manera, s'utilitza el repertori per adquirir la tècnica de l'instrument musical.

La lectura endarrerida:
Els nens aprenen l'habilitat de parlar i després a llegir. De la mateixa manera, els nens han de desenvolupar la competència tècnica bàsica en els seus instruments abans d'aprendre a llegir música.

Música i moviment

Programa d'iniciació a la música per a nens/es de 5 i 6 anys (P5 i 1r)

Entenem que la pràctica musical ha de precedir sempre als coneixements i l'anàlisi, de la mateixa manera que en la llengua materna, el domini de la parla precedeix la lectura i l'escriptura.

L'educació musical en els nens d'aquestes edats és molt interessant ja que desenvolupa en ells una sèrie de valors i actituds necessaris per la vida quotidiana com són: els reflexes, la sensibilitat, la col·laboració, la creativitat, etc. No hi ha carències absolutes d'aptituds musicals, i és en aquests primers anys de vida del nen, quan l'educador pot despertar-los i desenvolupar-los d'una manera molt eficaç. Son classes d'iniciació a la música i al llenguatge musical. Es treballen diferents apartats, entrellaçats l'un amb l'altre. Són els següents:

 • Ritme i moviment
 • El cant i la dansa (tant del folklore català com d'altres països).
 • Audicions (enregistrades i de viva veu).
 • Expressió corporal.
 • L'escolta i l'agudesa de l'oïda (oïda interior i memòria auditiva)
 • Desenvolupament del sentit vocal.
 • Coneixement dels diferents instruments musicals i famílies.
 • Improvisació i creació
 • Pràctica instrumental amb instruments de percussió (xilofons, metal.lòfons, caixes xines, claves, triangles,...)
 • Iniciació a la lectura i escriptura musicals.

Totes les activitats dels diferents apartats es treballen de la següent forma: corporalment, sensorialment i finalment al paper. D'aquesta manera contribuirem al desenvolupament de les estructures intel·lectuals del nen, en definitiva, al desenvolupament integral.

Dansa clàssica - Ballet

Iniciació al ballet clàssic per a nens/es a partir de 5 anys (1r)

(3 Nivells)

El curs està dirigit a nens i nenes a partir de 5 anys d’edat. A les classes treballem la tècnica del ballet utilitzant els diferents nivells de dificultat de la Royal Ballet Academy.

Cada sessió té un moment d’escalfament i estirament muscular, tècnica al centre (i a la barra a partir de 7 anys), desplaçaments espaials, coreografia, dansa lliure i relaxació.

BallarinesEls exercicis d’improvisació guiada i de dansa lliure són un moment especialment important. En efecte, més enllà del seu valor lúdic, necessari després de la concentració requerida en els exercicis de tècnica, aquest tipus d’exercicis tenen objectius concrets com l’estimulació de la creativitat i de la fantasia de cada alumne, el descobriment de noves possibilitats d’expressió del seu cos, el desenvolupament d’un estil de moviment personal i la integració en aquest dels elements tècnics del ballet.

La música ens acompanya en cada moment de la classe: aprendre a interpretar-la i a gaudir tant del moviment lliure com del moviment estructurat són dos objectius bàsics del curs. Moments individuals i grupals s’alternen durant tot el temps estimulant als nens pel que fa al respecte del treball d’un mateix i dels companys, a l’observació i l’escolta ; i també perquè desenvolupin un esperit grupal com ha de passar en un veritable grup de dansa.

Cor-teatre

Assignatura interdisciplinar en la que es treballaran aspectes relacionats amb el teatre, la música i la veu.

El joc del teatre ens fa créixer en compromís, respecte, escolta activa, en responsabilitat, en contenció...
El teatre és una forma de comunicació, expressió i exploració del nostre potencial creatiu, sensorial i emocional. Fent teatre juguem. Fer teatre és un procés amb grup, saber esperar, mirar, aprendre de l'altre, gaudir de l'altre...

Treballem:
- Sensibilitat i consciència corporal. El cos. El moviment
- La veu. Descobrim l'aparell fonador. L'expressivitat de la veu. Interpretar amb la veu.
- El moviment i la quietud
- El conte. Els personatges, la situació, la història

La valoració de cada alumne/a passa per tots aquests eixos:teatre_veu1
ACTITUD... Implicació. Concentració. Participació
CREATIVITAT... Imaginació. Fantasia
CONSCIÈNCIA CORPORAL
TEATRALITAT

Objectius del curs:
-Muntar dos projectes adequats al nivell, l'edat i les expectatives dels alumnes.
- Fer una assignatura pràctica que permeti als estudiants seguir treballant i experimentant des d'una altra perspectiva, en el món de la música i el teatre.
-Interrelacionar les diferents àrees de l'Escola

Instrument tradicional

En aquesta edat ja es pot iniciar l'aprenentatge d'un instrument musical amb el mètode tradicional.

Per a nens/es de 5 anys que vulguin començar a tocar un instrument l'escola recomana fer piano o guitarra.

A partir dels 6 anys es pot començar a fer flauta.

Els altres instruments s'aconsella començar-los a partir dels 7 anys.

Instruments que s'ofereixen al Musical:
Arpa/Lira
Baix elèctric
Bateria/percussió
Clarinet
Contrabaix
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra clàssica
Guitarra elèctrica
Piano
Saxòfon
Trombó
Trompeta
Viola
Violí
Violoncel

Instrument Suzuki (violí-violoncel-piano)

El Mètode Suzuki:
Seguint amb la convicció de la importància de fer música des de molts petits, El Musical dóna molta importància a l'ensenyament de l'instrument per a nens/es a partir dels tres anys segons el mètode ideat pel violinista japonès Shinichi Suzuki.

Shinichi Suzuki era violinista, educador, filòsof i filantrop. Va néixer al 1898, va estudiar el violí a Japó i després, durant els anys 20, va anar a Alemanya on va ampliar la seva carrera professional. Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, el Dr. Suzuki va dedicar la vida al desenvolupament del mètode anomenat Educació del Talent. Va basar aquest mètode en la creença que "L'habilitat musical no és un talent innat sinó que és una habilitat que es pot desenvolupar". Cada nen pot desenvolupar habilitats musicals si se li ensenya correctament. El potencial de l'alumne és infinit.

La fita del Dr. Suzuki era educar éssers humans amables i ajudar a desenvolupar el caràcter de cada nen a través de l'estudi de la música.

La Metodologia:
Fa més de 40 anys, Suzuki es va adonar de les implicacions del fet que els nens a tot el món aprenguin a parlar la seva llengua materna amb facilitat. Va començar a aplicar els principis d'adquisició de la llengua a l'aprenentatge de la música, i va anomenar el seu mètode: l'enfoc de la llengua materna. Les idees de la responsabilitat dels pares, la repetició constant, l'encoratjament afectuós... són algunes característiques especials del mètode Suzuki.

La participació dels pares/mares:
Com quan els nens aprenen a parlar, els pares participen en l'aprenentatge musical del seu fill. Assisteixen a les classes amb el nen i fan de “professors de casa” durant la setmana. És per això que les primeres sessions estan destinades a instruir pares/mares amb la finalitat de poder ensenyar millor a casa el que el professor indiqui a l'alumne. Els pares treballen amb el professor per crear un ambient d'estudi agradable.

Inici primerenc:
Els primers anys de vida són decisius pel desenvolupament dels processos mentals i la coordinació muscular. S'ha de començar a escoltar música al néixer: l'edat òptima per a començar a fer instrument suzuki és els 3 anys, tot i que la filosofia del mètode es pot aplicar a totes les edats i disciplines.

Escoltar:
Els nens aprenen paraules després d'haver-les escoltat moltes vegades. Escoltar música cada dia és important, particularment les peces del repertori Suzuki per tal que el nen les conegui immediatament quan les hagin de tocar.

La repetició:
Utilitzar el mètode de la repetició constant és imprescindible per aprendre a tocar l'instrument. Quan els nens han après una paraula o una peça de música nova l'afegeixen al seu vocabulari o repertori i, a poc a poc, l'utilitzen d'una manera nova i encara més sofisticada.

Encoratjament:
Tal i com es fa amb el llenguatge, els esforços dels nens per aprendre a tocar un instrument s'han de viure amb elogis i un encoratjament sincer. Cada nen aprèn amb el seu propi ritme, amb passos petits per poder dominar cada nou pas. També s'encoratja als nens a recolzar els esforços dels seus companys per fomentar una actitud de generositat i cooperació en grup.

L'aprenentatge amb altres nens:
A més de les classes particulars individuals, els nens participen en classes de grup regularment i així aprenen i es motiven conjuntament.

El repertori progressiu:
Els nens no fan exercicis per aprendre a parlar sinó que utilitzen el llenguatge per al seu propòsit natural de comunicació i expressió. De la mateixa manera, s'utilitza el repertori per adquirir la tècnica de l'instrument musical.

La lectura endarrerida:
Els nens aprenen l'habilitat de parlar i després a llegir. De la mateixa manera, els nens han de desenvolupar la competència tècnica bàsica en els seus instruments abans d'aprendre a llegir música.