bk
centre
menu escola
menu grau professional
menu formacio continuada
editorial
copyright2010
formació continuada > cursos actuals

ESPECIALITZACIÓ EN VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL JAZZ I MODERN

  • Descripció del curs
  • Adreçat a...
  • Calendari
  • Mestres
  • Preu
  • Inscripció

Objectius del curs:
-Donar el màxim d’eines de treball perquè els professors puguin oferir a classe tot un ventall de possibilitats didàctiques sobre improvisació tant sigui en grup o individual.
-Desenvolupar la part creativa, independentment de l’especialització que es tingui, a través de la improvisació i coneixement d’altres estils musicals.
-La utilització i aplicació de noves tecnologies aplicades als instruments de corda fregada.
-Adquirir un coneixement del fet musical ampli i obert a noves tendències.
-Utilitzar en la interpretació la lectura, la memorització, la improvisació i la lectura a vista.
-Conduir les veus de les progressions harmòniques.
-Conèixer la literatura violinística dels nostres temps així com la literatura del violí jazz i modern.

Continguts conceptuals:
-Patrons melòdics, rítmics i harmònics per a la improvisació: Relació acords/escales.
-Teoria bàsica:intervals, escales majors i menors. Acords.
-El cicle de quintes.
-Harmonies de la escala major i menor. Harmonies modals.
-Escales simètriques, escales pentatòniques.

Continguts procedimentals:
-Relació del camp harmònic amb la melodia i les escales utilitzades.
-Estructura i aplicació dels modes a través del cicle de 5es.
-Interpretació dels acords tríades i quatríades.
-Progressions cromàtiques ascendents i descendents.
-Tècniques de percussió per a violí (ideals per a Funk-Rock).
-Interpretació i anàlisi de transcripcions de jazz per a
-Utilització de diferents tipus de cop d’arc segons l’estil que s’executi.
-Swing a la mà dreta.
-Tècniques de violí elèctric per a violins de 4,5 i 6 cordes, sistemes d’amplificació.
-Relació entre els diferents sons i conceptes d’acord i la seva notació en xifrat americà.

Metodologia
Classes pràctiques amb els fonaments teòrics corresponents.

Requisits d’accés al curs:  Títol de Grau Professional/mig o Superior


A tots els professors de corda fregada (violí, viola i violoncel) d’escoles de música, conservatoris de grau professional i a instrumentistes de corda professionals amb noves inquietuds de explorar nous estils i maneres d’interpretació.


Calendari: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2011

Horari: matins de 10,00h a 13,00h

Total hores curs: 15 hores


ORIOL SAÑA

oriol sana

Natural de Granollers.

Estudia violí al Conservatori Josep Maria Ruera de Granollers amb el professor Emilio Moreno. Formació que continuarà després a Barcelona amb el professor Sergio Prieto i també al Conservatori Professional de Terrassa.

Becat per diverses entitats, es trasllada a Estats Units per ampliar els seus estudis a Berklee College of Music, Boston.

Ha participat en numerosos festivals a USA, Singapur, Itàlia, Alemania, França i Espanya.

Actualment és professor de violí jazz a l’Escola Superior de Música de Catalunya i és estudiant de doctorat en Musicologia i Didàctica de la música a la UAB amb el títol de tesi: "I si el jazz et solucionés els problemes". 

PREU
198 Euros

* La forma de pagament és fa mitjançant ingrés o transferència bancària, al número de compte del Banc de Sabadell:  0081 - 0432 - 06-0001039514 (Concepte: Nom i Cognoms de l'alumne). El pagament s'ha d'efectuar durant els tres dies naturals posteriors a la matriculació perquè es consideri vàlida la inscripció.

*La factura del curs s'emet amb les dades de la inscripció. Si vols la factura amb unes altres dades (Escola on treballes, Institució ) ho has d'indicar al formulari d'inscripció. No es podran variar les dades de la factura un cop fet el pagament.

*Entrega de Certificat d'Assistència (80%).

*El Departament d'Educació reconeix als educadors les activitats de 15 o més hores. Activitat Reconeguda per part del DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ de la Generalitat de Catalunya segons Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i procediments per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat. Resolució 06/04/2011

Curs TANCAT